ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร

ด้วยคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการได้พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300