ประชุมกับผู้นำชุมชนและผู้แทนจาก 4 ตำบล เพื่อพิจารณาแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนโดยรอบพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 น. สำนักงานพัฒนาพิงคนคร นำโดย นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร รักษาการผู้อำนวยการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้างานทุกฝ่าย และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมกับผู้นำชุมชนและผู้แทนจาก 4 ตำบล (แม่เหียะ, สุเทพ, หนองควาย และบ้านปง) เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนโดยรอบพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เพื่อเกิดการจ้างงานกระจายรายได้ให้กับชุมชนตามวัตถุประสงค์

สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300