ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการบริหารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 18 ก.ค. 61 เวลา 09.30 น. สำนักงานพัฒนาพิงคนคร และกรมธนารักษ์ ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการบริหารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ครั้งที่ 2/2561 นำโดย นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ,นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ นายกฤษณ์ ธนาวณิชย์ รองผู้ว่าราชการ จ.เชียงใหม่ , นายอนุชา ดำรงมณี คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร , ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง อาจารย์จากคณะนิติศาสตร์ ม.เชียงใหม่ , นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สำนักงานพัฒนาพิงคนคร , นายภูมิภัทร พรมหบุตร ผอ.ฝ่ายบริการงานกลาง , นายมาโนช การพนักงาน ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานพัฒนาพิงคนคร. ,คณะทำงานกรมธนารักษ์ และหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาพิงคนคร ณ ห้องชงโค ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพะรเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300