ประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย “กรณีใช้พื้นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ เป็นสถานที่จอดรถโดยสารขนาดใหญ่ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร เส้นทางวัดพระธาตุดอยสุเทพ”

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 11 กันยายน 2560 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย “กรณีใช้พื้นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ เป็นสถานที่จอดรถโดยสารขนาดใหญ่ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร เส้นทางวัดพระธาตุดอยสุเทพ” โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกเจน คีรีทวีป ประธานที่ปรึกษาคณะทำงานประชารัฐขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เป็นประธาน พร้อมด้วย นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร, หน่วยงานภาครัฐ, ภาคเอกชน และผู้ประกอบการ เข้าร่วมด้วย ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300