ประชุมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน

วันที่ 23 เมษายน 2561 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประชุมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน ที่อาจมีผลกระทบระหว่างวันที่ 24-27 เมษายน 2561 โดย นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ได้ประชุมหารือร่วมกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อเตรียมป้องกันเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อสัตว์ และธรรมชาติในบริเวณเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี รวมทั้งการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งได้เพิ่มความแข็งแรงของส่วนจัดแสดงสัตว์ ให้มีความปลอดภัย การตรวจสอบอาคาร ร้านค้า และหลังคา รวมทั้งการตรวจเช็คระบบไฟฟ้า สถานีเครื่องสำรองไฟฟ้าที่พร้อมทำงานในขณะกระแสไฟฟ้าขัดข้องโดยไม่คาดคิด นอกจากนี้ได้เตรียมความพร้อมในส่วนงานบริการซี่งในช่วงดังกล่าวมีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการจำนวนมาก โดยได้เพิ่มมาตรการการดูแลนักท่องเที่ยวและการปฐมพยาบาลอย่างเข้มงวด พร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์การช่วยชีวิตนักท่องเที่ยวฉุกเฉิน และจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว

สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300