สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

มอบประกาศนียบัตร OTOP LANNA EXPO

visibility 3,945

วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2558 เวลา 13.30 น. สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ได้รับประกาศนียบัตรร่วมบูรณาการจัดงาน มหกรรมสุดยอดโอทอปล้านนา OTOP LANNA EXPO 2015 โดย นายสุริยะ  ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรแก่ นาย ทฤษฏี ชุติวงษา รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230