สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว ร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล

visibility 4,506

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) นำโดย ดร.ศราวุฒิ ศรีสกุน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว ร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230