พิธีทําบุญเปิดตัวอาคารสํานักงานพัฒนาพิงคนครพร้อมพิธีตั้งศาลพระภูมิ

วันที่ 25 มกราคม 2558 สํานักงานพัฒนาพิงคนคร ทําบุญเปิดตัวอาคารสํานักงานพัฒนาพิงคนครพร้อมตั้งศาลพระภูมิ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เมื่อเวลา 8.39 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  ได้จัดทําบุญเปิดตัวอาคารสํานักงานพัฒนาพิงคนคร พร้อมพิธีตั้งศาลพระภูมิ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยมี นายอุดม พัวสกุล ประธานกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) และคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการและเอกชน ในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีทําบุญเปิดตัวอาคารสํานักงานพัฒนาพิงคนคร พร้อมพิธีตั้งศาลพระภูมิ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการเปิดตัวสํานักงานพัฒนาพิงคนคร ให้เป็นที่รู้จักแก่หน่วยงานราชการและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อความเป็นสิริมงคลในการดําเนินการตามภารกิจขององค์กรในปี 2558 นี้ พร้อมเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานโดยสํานักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) มีที่ตั้งอยู่ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เลขที่ 456 หมู่ 1 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สํานักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) 053-999000, 053-010571-3

สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300