พิธีวันปิยมหาราชของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2560

วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00น.สำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน)นำโดย นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร พร้อมทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประกอบพิธีวันปิยมหาราชของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2560 ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300