พิธีวันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2560

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 น. สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) นำโดย นางสาวสุพิชญา หลิมตระกูล หัวหน้างานยุทธศาสตร์ งบประมาณ และประเมินผล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2560 ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300