พิธีเปิดการประกวดร้องเพลงประสานเสียงระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 (1st Lanna International Choir Competition 2016)

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 20.00 น. สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่, สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เขตพื้นที่ 1 ภาคเหนือตอนบน, องค์การบริหารส่วนจังหวัด, สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน), การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ และเทศบาลนครเชียงใหม่ จัดการประกวดร้องเพลงประสานเสียงระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 (1st Lanna International Choir Competition 2016) ระดับมาตรฐานสากล โดยมี Mr.Romans Vanage Artistic Director of the Lanna International Choir Competition เป็นประธานเปิดงาน, นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับ และได้รับเกียรติจาก นายปวิณ ชำนิประศาสตร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เข้าร่วมพิธีเปิด ณ ห้องนิทรรศการ 3 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานา ชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300