พิธีเปิดงาน การประชุมชลประทานโลกครั้งที่ 2

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ให้การต้อนรับ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดงาน การประชุมชลประทานโลกครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมชลประทานโลก ครั้งที่ 2 และการประชุมมนตรีระหว่างประเทศครั้งที่ 67 ระหว่างวันที่ 6 – 12 พฤศจิกายนนี้ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่
การประชุมชลประทานโลกครั้งที่ 2 นับเป็นการประชุมครั้งสำคัญเพื่อแก้ไขปัญหาความท้าทายระดับโลกด้านการบริหารจัดการน้ำ และเป็นเวทีระดับนานาชาติในการเผยแพร่ความรู้และนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการชลประทานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะความมั่นคงด้านอาหาร รวมถึงความสำคัญในการค้นหาแนวทางการแก้ปัญหาสำคัญระดับโลกด้านชลประทานและการระบายน้ำ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆ
สำหรับหัวข้อหลักของการประชุม คือ การบริหารจัดการน้ำภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลก : บทบาทการชลประทานต่อความยั่งยืนด้านอาหาร แบ่งประเด็นสำคัญออกเป็นหัวข้อย่อย 3 หัวข้อ เน้นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมถึงนวัตกรรมต่างๆ ทั้งนี้ มีรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง อธิบดี และนักวิชาการด้านชลประทานจากทั่วโลกกว่า 60 ประเทศ เข้าร่วมประชุมกว่า 1,200 คน นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ และภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ร่วมนำเสนอผลงานที่เกี่ยวกับการชลประทาน นิทรรศการผลงานทางวิชาการจากทั่วโลกกว่า 100 ผลงาน การเสวนา Thai Smart Farmers โดยไฮไลต์ของงานอยู่ที่โซนนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 13 โซน ที่ได้จัดเรียงเนื้อหาการบริหารจัดการน้ำตามแนวทางพระราชดำริ รวม 13 เรื่องราวตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำ แต่ละโซนจะแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำที่น่าสนใจ และจะเปิดให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการได้ในวันที่ 7 และ 8 พฤศจิกายน
การเป็นเจ้าภาพการประชุมชลประทานโลกครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดีของประเทศไทยในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการชลประทานและการระบายน้ำในภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนกระตุ้นเศรษฐกิจในด้านการท่องเที่ยวของไทยให้ดียิ่งขึ้น สำหรับความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อม ทางกรมชลประทานยืนยันมีความพร้อมเต็มที่ในการจัดการประชุมครั้งนี้ และได้ประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสร้างความประทับใจสำหรับผู้มาเยือน

สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300