พิธีเปิดนิทรรศการ “ชุมชนต้นแบบแห่งความดี”

เวลา 10.00 น. วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) นำโดย นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร พร้อมด้วย นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ให้การต้อนรับ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในการเข้าเยี่ยมชมศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา และร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “ชุมชนต้นแบบแห่งความดี” ที่จัดขึ้นโดย สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อน้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในมิติต่างๆ มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและสานงานต่อในชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง เป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นต้นแบบที่ประชาชนสามารถนำความรู้ไปแก้ไขปัญหาต่างๆ จากชุมชนและท้องถิ่นทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300