สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

พิธีเปิดนิทรรศการ “พระผู้สร้างรอยยิ้ม”

visibility 3,962

วันที่ 24 เม.ย.58 สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดพิธีเปิดนิทรรศการ “พระผู้สร้างรอยยิ้ม” โดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) เป็นประธานในพิธี นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวและให้การต้อนรับ และผู้อำนวยการสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ กล่าวรายงาน จุดประสงค์ในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ชื่องาน พระผู้สร้างรอยยิ้ม ว่า ในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ ในวันที่ 2 เม.ย.58 รัฐบาลได้ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชน จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้หัวข้อ พระผู้สร้างรอยยิ้ม เพื่อเผยแพร่พระจริยวัตรอันงดงามและพระปรีชาสามารถ รวมทั้งพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย รวมทั้งประชาชนในประเทศเพื่อนบ้านและประเทศอาเซียน นิทรรศการจะมีขึ้นระหว่างวันที่ วันที่ ๒๓-๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ นี้ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230