ม่วนอ๊กม่วนใจ๋ สืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง แอ่วเจียงใหม่ไนท์ซาฟารี

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง จัดกิจกรรมต้อนรับเทศกาลวันสงกรานต์ “ม่วนอ๊กม่วนใจ๋ สืบสานป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง แอ่วเจียงใหม่ไนท์ซาฟารี” พร้อมสรงน้ำพระพุทธรูป ทำบุญพระประจำวันเกิด ระหว่างวันที่ 11-16 เมษายน 2558

เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 10 เมษายน 2558 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้เปิดกิจกรรมต้อนรับเทศกาลวันสงกรานต์ “ม่วนอ๊กม่วนใจ๋ สืบสานป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง แอ่วเจียงใหม่ไนท์ซาฟารี” โดยได้รับเกียรติจาก นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนางมนัญญา ประสาทบัณฑิตย์ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการเปิดกิจกรรมต้อนรับเทศกาลวันสงกรานต์ และดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ได้นำช้างน้อยแสนรู้ “พังน้ำหวาน” พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมเปิดกิจกรรมและรดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์

การจัดกิจกรรมต้อนรับเทศกาลวันสงกรานต์ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เน้นความเป็นพื้นเมืองตามประเพณีของชาวเหนือ เพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามนี้ไว้ และเผยแพร่ให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ รับทราบถึงความสำคัญของประเพณีวันสงกรานต์ พร้อมทั้งมีการจัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป และทำบุญพระประจำวันเกิดตลอดเทศกาลวันสงกรานต์

นอกจากนี้ในวันที่ 12 เมษายนนี้ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้เตรียมนำ “พังน้ำหวาน” ช้างแสนรู้ร่วมสร้างความชุ่มฉ่ำเล่นน้ำสงกรานต์กับนักท่องเที่ยวบริเวณคูเมืองเชียงใหม่อีกด้ว

สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300