รับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานและองค์กรที่ให้การสนับสนุนการจัดการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2559

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00น. สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดย นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนครและผู้อำนวยการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา รับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานและองค์กรที่ให้การสนับสนุนการจัดการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2559 จากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2559 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300