สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมงานแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล

วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) นำโดย นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ร่วมงานแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ณ Blu-o Rhythm & Bowl เอสพลานาด รัชดา ชั้น 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สมทบเข้ากองทุนสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร. สำหรับใช้ในกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลและเพื่อเป็นสวัสดิการแก่สมาชิกสวัสดิการ ตลอดจนเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน สำนักงาน ก.พ.ร. กับองค์การมหาชน

สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300