ร่วมเป็นเกียรติในงานสืบสานวัฒนธรรมล้านนาก้าวสู่ปีที่ ๑๓

วันที่ 18 มกราคม 2561 นายวีระพล บุญชูดวง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาพิงคนคร ร่วมเป็นเกียรติในงานสืบสานวัฒนธรรมล้านนาก้าวสู่ปีที่ ๑๓ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา แทนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ จึงนับเป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครบรอบ ๑๓ ปี ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลลล้านนา

สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300