ลงพื้นที่และพบปะชุมชน เพื่อเตรียมพัฒนาสู่การเป็นสมาร์ทซิตี้

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร และนายอิศเรศ จิราธิวัฒน์ , นายอนุชา ดำรงมณี , ดร.สุเทพ นิ่มสาย คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร พร้อมนางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่และพบปะชุมชน เพื่อเตรียมพัฒนาสู่การเป็นสมาร์ทซิตี้
การเข้าพบปะชุมชนในครั้งนี้ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ได้เข้าพบวิสาหกิจชุมชนผลิตอาหารสัตว์ 4 ตำบล และเข้าเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา บ้านเหมืองกุง ซึ่งเป็นหมู่บ้านหัตถกรรม OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ที่มีการปั้นน้ำต้นและหม้อน้ำมานานกว่า 200 ปี และปัจจุบันหมู่บ้านเหมืองกุงแทบทุกครัวเรือนยังคงรักษาเอกลักษณ์ในการผลิตเครื่องปั้นดินเผา สืบสานงานปั้นเครื่องดินเผา ตำนานน้ำต้นคนปั้นดิน ที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์สำคัญของเครื่องปั้นดินเผาเหมืองกุง คือ ลายใบโพธิ์ หรือลายรูปหัวใจ จนกลายเป็นสินค้าขึ้นชื่อประจำหมู่บ้าน และหลังจากนี้สำนักงานพัฒนาพิงคนครจะได้ร่วมกับชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ต่อไป
นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการพัฒนาแนวทางในการดำเนินงานของชุมชนควบคู่ไปกับการท่องเที่ยว ให้เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวและกีฬา อาจมีการจัดวิ่ง ที่ผ่านชุมชนและเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นการวิ่งลัดเลาะเข้าในชุมชน โดยเน้นจุดขายของชุมชน เช่น การนั่งช้างชมสัตว์ การจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากชุมชน การให้บริการที่พักโฮมเสตย์ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการช่วยส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอีกทางหนึ่ง และหากเป็นไปได้อาจจัดขึ้นในช่วงก่อนสิ้นปี 2561 นี้

สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300