สนับสนุนน้ำดื่มและรถลากพ่วง ในงานอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน พระบรมธาตุวัดพระธาตุดอยคำ

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) นำโดย นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ให้การสนับสนุนน้ำดื่มและรถลากพ่วง ในงานอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน พระบรมธาตุวัดพระธาตุดอยคำและสืบสานประเพณีต๋ามฮีต ตวยฮอย เตียวขึ้นดอยคำ ประจำปี พ.ศ.2561

สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300