สพค.จัดปลูกป่าเทิคพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) ร่วมกับโรงเรียนวิชัยวิทยา จัดกิจกรรมปลูกป่าเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ จำนวน 150 ต้น โดยมีดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) ดร.กมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16 และคุณเมธิน อัสคัน ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนวิชัยวิทยา และนางรานีนาถ ไชยวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิชัยวิทยา ร่วมปลูกต้นไม้ พร้อมเยาวชนจำนวน 160 คน ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
วันที่ 20 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมปลูกป่าเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เป็นกิจกรรมที่จัดร่วมกันระหว่างสำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) กับโรงเรียนวิชัยวิทยา เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของแม่หลวงของปวงชนชาวไทย เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา เมื่อวันที่ 12 สิงหาคมที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังนับเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้เยาวชนเล็งเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวแก่จังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย โดยปลูกต้นไม้รวม 150 ต้น และมีเยาวชนเข้าร่วมปลูกป่าจำนวน 160คน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) 053-999000

สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300