สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

สพค.ต้อนรับ 2 ผู้บริหาร เข้าทำงานวันแรก

visibility 14,782

เมื่อเวลา 07.29 น. วันที่ 6 กันยายน 2564 นายสายสิทธิ์ เจตสิกทัต รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงนคร และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เข้าไหว้สักการะศาลพระภูมิ เจ้าที่ เนื่องในการเข้ามาทำงานวันแรก ณ สำนักงานดิออฟฟิศ และเวลา 09.03 น. เข้าไหว้พระพุทธพิรุณากร สักการะพ่อปู่คำเขียว และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พร้อมนางสาวฐิติรัตน์ ต๊ะวันวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงนคร และผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ในการเข้ามาทำงานวันแรกเช่นกัน โดยมีผู้อำนายการฝ่าย หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ร่วมให้การต้อนรับและร่วมพิธี  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230