สพค.ร่วมออกบูธฯที่ อมก๋อย

ในวันที่ 21 สิงหาคม 2557 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พบประชาชน และโครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ณ อำเภออมก๋อย” ณ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสุริยะ ปราสาทบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานโครงการฯ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ กว่า 45 หน่ายงาน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภออมก๋อยซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 1,000 คน ซึ่งมีกิจกรรมแจกเครื่องอุปโภคบริโภค กว่า 200 ถุง เงินช่วยเหลือสงเคราะห์จำนวน 110 ราย อีกทั้งมีส่วนราชการที่มาร่วมโครงการ อาทิเช่น เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ มามอบแว่นสายตาแก่ผู้สูงอายุ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี แนะนำกิจกรรมและแจกปุ๋ยมูลสัตว์ สำนักงานปฏิรูปที่ดิน นำ ส.ป.ก. 4-01 มามอบแก่ประชาชนกว่า 40 ราย และสำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ มอบพันธุ์ปลา กว่า 30,000 ตัวแก่ผู้นำชุมชนในอำเภออมก๋อย เป็นต้น
ทั้งนี้ นายสุริยะ ปราสาทบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้มอบเงินช่วยเหลือให้แก่เด็กหญิงวิลาวรรณ ปานอนท์ อายุ 9 ขวบ นักเรียนชั้น ป.3 โรงเรียนบ้านยางเปียง ซึ่งป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับเลือด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรักษาพยาบาล ณ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งต้องเดินทางเดือนละไม่น้อยกว่าสองครั้ง และได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วย
สอบถามรายละเอียดได้ที งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร โทร 053-999091

สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300