สพค.เปิดกิจกรรมประลอง..ไอเดีย….การประกวดโลโก้หน่วยงาน

ด้วย สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ได้จัดโครงการการประกวดตราสัญลักษณ์ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เพื่อนำมาใช้สำหรับการดำเนินงานขององค์กร และเพื่อนำมาใช้ในการเผยแพร่องค์กรให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายต่อไปนั้น สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการขยายระยะเวลาการส่งผลงานเข้าประกวดฯ  โดยสามารถส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ –  20 กุมภาพันธ์ 2558

เกณฑ์การออกแบบและการให้คะแนน

การประกวดตราสัญลักษณ์ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และพิจารณาผลงานตามกฎเกณฑ์การให้คะแนนการตัดสินผลการประกวดตราสัญลักษณ์ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. สื่อความหมายการเป็นสำนักงานพัฒนาพิงคนคร

2. มีความหมายสอดคล้องกับภารกิจ

3. มีเอกลักษณ์ที่แฝงความเป็นไทย

4. จดจำง่าย และเด่นชัด

5. สามารถนำไปปรับใช้กับงานได้ในหลายลักษณะ เช่น งานกราฟฟิคบน Backdrop แผ่นพับประชาสัมพันธ์ สติ๊กเกอร์ กระดาษเอกสารภายใน แฟ้มเอกสาร ซองจดหมาย นามบัตร เป็นต้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารงานกลาง โทร. 093-2531112

สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300