สัมมนาระดมความคิด เรื่อง “มองเชียงใหม่ 720 ปี สู่เมืองมรดกโลก : อดีต ปัจจุบัน อนาคต”

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดสัมมนาระดมความคิด เรื่อง “มองเชียงใหม่ 720 ปี สู่เมืองมรดกโลก : อดีต ปัจจุบัน อนาคต” โดยได้รับเกียรติจาก นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน พร้อมด้วย อาจารย์ชัยธวัช เสาวพนธ์ กรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร และ ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เข้าร่วมการสัมมนาฯ ในครั้งนี้ด้วย ณ โถงท่าแพ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
การสัมมนาฯ นี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบันมาร่วมเป็นวิทยากรแนะนำแนวทางแนวคิดในการเตรียมตัวเข้าสู่เมืองมรดกโลก ให้ทราบถึงคุณค่าความสำคัญของอักษรล้านนา อาทิ ดร.พิสิฐ เจริญวงศ์, รศ.สมโชติ อ๋องสกุล, ศาสตราจารย์เกียรติคุณสรัสวดี อ๋องสกุล, คุณเจริญ มาลาโรจน์ (มาลา คำจันทร์),ดร.บุญทา ชัยเลิศ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่, ศ.ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง และ อ.ชัยธวัช เสาวพนธ์ กรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร โดยหลังจากเสร็จสิ้นการสัมมนาฯ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ได้มอบหนังสือเชียงใหม่ 60 รอบนักษัตร : อดีต ปัจจุบัน อนาคต ซึ่งเขียนและรวบรวมโดย รศ.สมโชติ อ๋องสกุล กรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาล้านนาศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ให้แก่ผู้ร่วมเสวนาฯ จำนวนกว่า 300 คน

สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300