สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

สำนักงานพัฒนาพิงคนครจับมือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

visibility 4,776

สำนักงานพัฒนาพิงคนครจับมือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ลงนามบันทึกความเข้าใจ เดินหน้าโครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน

          วันที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 15.30 น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยมี นายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจและได้รับเกียรติจาก พลตรีโกศล ประทุมชาติ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33, นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณโถงท่าแพ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 

          การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เป็นการสร้างความร่วมมือและส่งเสริม สนับสนุน และสร้างความสัมพันธ์ เชิงพันธมิตรในการใช้ทรัพยากรระหว่างทั้งสองหน่วยงาน อันสอดคล้องกับภารกิจหลักของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม การขนส่ง และสาธารณูปโภค นอกจากนี้ยังร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนภายในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนได้อย่างเป็นรูปธรรม แลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ และสนับสนุนส่งเสริมบุคลากรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านต่างๆ เช่น ด้านการดำเนินโครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน ด้านการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ เป็นต้น รวมทั้งประสานความร่วมมือระหว่างกัน และสนับสนุนการดำเนินงานตลอดจนติดตามประเมินผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดประโยชน์สูงสุด  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230