สพค.และจังหวัดเชียงใหม่ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พบประชาชน”

ในวันที่ 14 สิงหาคม 2557 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พบประชาชน และโครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ณ อำเภอไชยปราการ” ณ โรงเรียนไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสุริยะ ปราสาทบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานโครงการฯ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ กว่า 45 หน่ายงาน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอไชยปราการ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 1,500 คน ซึ่งมีกิจกรรมแจกถุงยังชีพกว่า 250 ถุง รถจักรยานแก่นักเรียนที่ด้อยโอกาสกว่า 20 คัน อีกทั้งมีส่วนราชการที่มาร่วมโครงการ อาทิเช่น เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ มามอบเครื่องอุปโภคบริโภค กว่า 200 ชุด และแว่นสายตา เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สำนักงานพัฒนาพิงคนคร แนะนำกิจกรรมและแจกปุ๋ยมูลสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ มาให้ความรู้และแจกเวชภัณฑ์ยา และสำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ มอบพันธุ์ปลา กว่า 30,000 ตัวแก่ผู้นำชุมชนในอำเภอไชยปราการ เป็นต้น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300