สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดอบรมมัคคุเทศก์อาสาพิงคนคร

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดอบรมมัคคุเทศก์อาสาพิงคนคร โดยมี นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่, นายพรชัย จิตรนวเสถียร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และ นายอานุภาพ ปุณณะบุตร มัคคุเทศก์ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากรในการอบรม ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร ได้จัดการอบรมด้านการท่องเที่ยวให้แก่มัคคุเทศก์อาสาพิงคนครขึ้น เพื่อรองรับการท่องเที่ยวของภาคเหนือตอนบนที่กำลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ส่งเสริมให้ผู้ที่มีความสนใจแต่ยังขาดความรู้ในด้านการท่องเที่ยว ได้เข้ามาฝึกอบรมและเรียนรู้ ช่วยสร้างอาชีพให้แก่ชุมชน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2559 โดยจัดอบรม ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา และสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ซึ่งเริ่มต้นนำร่องในกลุ่มเป้าหมายพื้นที่ 4 ตำบล บริเวณรอบเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (สุเทพ, แม่เหียะ, หนองควาย และบ้านปง) แก่นักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุตั้งแต่ 15-23 ปี รุ่นละไม่เกิน 30 คน โดยผู้ผ่านการอบรมจะได้ปฏิบัติงานเป็นมัคคุเทศก์อาสาเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ในวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ รวมทั้งสิ้น 2 เดือน

สำหรับการจัดอบรมในครั้งต่อไป ได้กำหนดขึ้น วันที่ 27-29 กรกฎาคม 2559 โดยจัดอบรม ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา , วัดจามเทวี, วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร และวัดมหาวันวนาราม จังหวัดลำพูน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุ ในพื้นที่วัดจามเทวี, วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร และวัดมหาวันวนาราม จังหวัดลำพูน รุ่นละไม่เกิน 30 คน โดยผู้ผ่านการอบรมจะได้ปฏิบัติงานเป็นมัคคุเทศก์อาสา ณ วัดจามเทวี,วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร และวัดมหาวันวนาราม ในวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 053-920000 ในวันและเวลาราชการ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300