สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ให้การต้อนรับคณะ Thailand Travel Mart Plus (TTM+) 2017

วันอังคารที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา 16.00 น. สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) นำโดย นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร พร้อมทั้งผู้บริหารให้การต้อนรับคณะ Thailand Travel Mart Plus (TTM+) 2017 ทั้ง Buyer และ Seller ที่มาเยี่ยมชมกิจกรรมของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี อาทิ การแสดง Tiger Show, นั่งรถรางชมสัตว์ และการแสดงน้ำพุดนตรี นอกจากนี้ยังร่วมเจรจาธุรกิจและรับประทานอาหารค่ำ ณ เฮือนวารีกุญชร สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300