สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่น

วันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 16.00 น. สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่น ในการเข้าศึกษาดูงานพร้อมรับฟังการบรรยายการดำเนินงานของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยมี ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และคุณทรงศักดิ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300