สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดซ้อมแผนฉุกเฉิน กรณีมีเหตุสัตว์หลบหนีเข้ามายังพื้นที่ให้บริการนักท่องเที่ยว

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดซ้อมแผนฉุกเฉิน กรณีมีเหตุสัตว์หลบหนีเข้ามายังพื้นที่ให้บริการนักท่องเที่ยว โดยจัดฝึกอบรมแก่บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความมั่นใจ เตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย และยกระดับความปลอดภัยในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300