อบรมหลักสูตร ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม (Leadership and Teamship in me)

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) จัดการฝึกอบรมหลักสูตร ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม (Leadership and Teamship in me) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่

สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300