อบรมโครงการ “มัคคุเทศก์อาสาพาเที่ยวชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี”

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดย สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดอบรมโครงการ “มัคคุเทศก์อาสาพาเที่ยวชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี” ขึ้น เพื่อผลิตผู้นำเที่ยวของชุมชนในเขตพัฒนาพิงคนคร บริเวณรอบเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และเป็นการรองรับการท่องเที่ยวที่กำลังเจริญเติบโต รวมถึงเป็นการสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนอีกทางหนึ่ง โดยมี อาจารย์ชัยธวัช เสาวพนธ์ ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน นายทรงศักดิ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง กล่าวรายงาน พร้อมทั้ง นายพรชัย จิตรนวเสถียร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมบรรยายภาพรวมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและแนวโน้มการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเขตภาคเหนือตอนบน ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300