เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.)

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น. สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดย นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในการร่วมมือกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300