เข้าร่วมกิจกรรม “งานปั่น-วิ่งการกุศล cancer care 2016″

เมื่อเวลา 06.35 น. วันที่ 18 มีนาคม 2560 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เข้าร่วมกิจกรรม “งานปั่น-วิ่งการกุศล cancer care 2016″ ที่จัดขึ้นโดยโรงแรม 4 season Chiang Mai และกิจกรรมนี้เมื่อรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อไป และ “งานปั่น-วิ่งการกุศล cancer care 2016″ ได้รับเกียรติจาก นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายจักริน วังวิวัฒน์ กงสุลกิตติมศักดิ์แคนาดา ประจำจังหวัดเชียงใหม่, มร.ฮาเก้น เดิร์กเซน กงสุลกิตติมศักดิ์เยอรมัน ประจำจังหวัดเชียงใหม่, นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาด จังหวัดเชียงใหม่, นางปิ่นนาถ เจริญผล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่, นางสาวรุจิรา ริมผดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง, ดร.อาณดา นิรันตรายกุล รองผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์, ดร.ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศบาลเมืองแม่เหียะ, นายทรงศักดิ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง และ นายศุภวรรษ เชื้อเมืองพาน หัวหน้ากลุ่มงานรักษาความปลอดภัยและความสะอาด เข้าร่วมด้วย ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300