เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมอบปุ๋ยมูลสัตว์ ร่วมโครงการเมืองเล็นรวมใจปลูกต้นดาวเรืองและปอเทือง

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้เข้าร่วมโครงการเมืองเล็นรวมใจปลูกต้นดาวเรืองและปอเทืองเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในห้วงเวลาวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ และถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา จำนวน 5,000 ต้น
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จึงได้มอบปุ๋ยมูลสัตว์ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จำนวน 500 กิโลกรัม เพื่อร่วมเป็นหนึ่งในการทำความดีเพื่อแม่ และเพื่อใช้บำรุงต้นไม้ในแปลงสาธิตการเกษตรผสมผสานและการปลูกดอกดาวเรืองให้ได้ผลผลิตที่คุณภาพ โดยมี นายภูมิภัทร พรหมบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกลาง เป็นผู้มอบ และนายบัณฑิต เกษร รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเล็น เป็นผู้รับมอบ ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300