สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดอบรมหลักสูตรภาคบังคับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณปี 2566

visibility 2,688  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230