สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ต้อนรับคณะวุฒิสภา ในการทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคม และกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา

visibility 17,835

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี นำโดย นายสายสิทธิ์ เจตสิกทัต ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร พร้อมด้วย นางสาวฐิติรัตน์ ตะวันวงค์ ผู้อํานวยการสํานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายพีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกวุฒิสภา ประธานกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม และคณะสมาชิกวุฒิสภา ในการเข้าทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคม และกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
โดยกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคม และกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา ในครั้งนี้ ได้พบปะและให้กำลัง พร้อมมอบเครื่องมือป้องกันไฟป่า หน้ากากอนามัย ให้แก่เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 และมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่าปละหมอกควันของตำบลสุเทพ และตำบลหนองควาย ณ อาคารอเนกประสงค์ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี…  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230