เสวนาหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาการท่องเที่ยววิถีไทยล้านนา ผ่านผ้าทอตีนจกแม่แจ่ม อย่างพอเพียงและยั่งยืน “

วันที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 13.30น. สำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) โดย คุณเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมเสวนา หัวข้อเรื่อง “การพัฒนาการท่องเที่ยววิถีไทยล้านนา ผ่านผ้าทอตีนจกแม่แจ่ม อย่างพอเพียงและยั่งยืน ” พร้อมกล่าวถึงนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวและไมซ์ของพิงคนคร ณ ห้องบัวหลวง 12 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300