แถลงข่าว งานประกวดร้องเพลงประสานเสียงระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1

วันที่ 11 ตุลาคม 2559 เวลา 15.00 น. สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขตพื้นที่ 1 ภาคเหนือตอนบน จัดแถลงข่าว งานประกวดร้องเพลงประสานเสียงระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 (1st Lanna International Choir Competition 2016) ระดับมาตรฐานสากลเป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดยมี คุณปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, คุณอำไพ ไชยพิจิตร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภาคเหนือ เขต1, คุณเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร, คุณวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ และ คุณสุธน วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แถลงข่าว ณ โถงท่าแพ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300