โครงการประกวดตราสัญลักษณ์ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ป้ายเชิญชวนประกวดตราส

ด้วย สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ได้จัดโครงการประกวดตราสัญลักษณ์ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เพื่อนำมาใช้สำหรับการดำเนินงานขององค์กร และเพื่อนำมาใช้ในการเผยแพร่องค์กรให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมส่งผลงานประกวดตราสัญลักษณ์สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ได้มอบหมาย นางสาวประกายแก้ว  รุ่งเรืองศรี เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 089-1560166  และนายปรีดา  พรหมมายน  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 085-7243855 เป็นผู้ประสานงาน

หมายเหตุ : สามารถส่งผลงานได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารงานกลาง ที่อยู่ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 33 หมู่ที่ 12 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300