โครงการฝึกอบรมการบริหารเทคโนโลยีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยว

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการบริหารเทคโนโลยีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 18 – 31 กรกฎาคม 2561ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เป็นการจัดขึ้นโดยศูนย์ไผ่และหวายนานาชาติแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และศึกษาดูงานกันระหว่างหน่วยงานของไทยกับจีน ซึ่งสำนักงานพัฒนาพิงคนครได้รับเชิญจากสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ ในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300