สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนปฐมพยาบาล และช่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนปฐมพยาบาล และช่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) มีการบรรยายแนวทางการบริหารจัดการเมื่อเกิดอุบัติเหตุหมู่ และการบรรยายแนวทางการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure : SOP) และแบ่งกลุ่มจัดทำ Workshop ณ อาคารวารีกุญชร เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300