ให้การต้อนรับ Mr.Timothy John MURRAY Chairman Executive Committee of International Society of Sugar Cane Technologists Congress ,Dr.Surin Pitsuwan Present Chairman of Future Innovative Thailand Institute (FIT)

วันที่ 5 ธันวาคม 2559 เวลา 9.30น.สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) นำโดย นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ Mr.Timothy John MURRAY Chairman Executive Committee of International Society of Sugar Cane Technologists Congress ,Dr.Surin Pitsuwan Present Chairman of Future Innovative Thailand Institute (FIT) ในพิธีเปิดการจัดการประชุมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลนานาชาติ ครั้งที่ 29 International Society of Sugar Cane Technologists (ISSCT) ระหว่างวันที่ 5-8 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษา

สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300