สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ไหว้พระชมจันทร์ Midnight Safari (เส้นทางเชียงใหม่ ปาย แม่ฮ่องสอน)

visibility 6,814

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ผู้ประกอบการท่องเที่ยวชั้นนำของไทย พร้อมสื่อมวลชน เปิดเส้นทางท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ระหว่างวันที่ 11 – 13 มกราคม 2559 โดยความร่วมมือกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนในการสร้างกิจกรรมใหม่ๆ คือ กิจกรรมไหว้พระชมจันทร์ Midnight Safari (เชียงใหม่ ปาย แม่ฮ่องสอน)

ในการนี้ได้พาคณะสื่อมวลชนและสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ เพื่อสำรวจเส้นทางและวางแผนการจัดทำแพ็จเกจการท่องเที่ยวต่อไป  จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดหนึ่งในพื้นที่การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  ซึ่งมีความโดดเด่นด้วยสภาพภูมิประเทศในหุบเขาสูงสลับซับซ้อน และมีหมอกปลกคลุมเกือบทั้งปีจนได้รับฉายาว่า “เมืองสามหมอก” จากเมฆหมอกที่มีครบทั้ง 3 ฤดู อากาศบริสุทธิ์เย็นสบายเหมาะแก่การเที่ยวพักผ่อนโดยเฉพาะช่วงฤดูหนาว และมีความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมจากชนเผ่ากลุ่มน้อยและชาวพื้นเมืองเหนือ จึงเป็นดินแดนในฝันของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ  แม้จะมีส้นทางที่คดเคี้ยวและต้องผ่านเขาสูงก็ตาม

นอกจากความโดดเด่นของสภาพภูมิประเทศแล้ว จังหวัดแม่ฮ่องสอนยังนับเป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นในด้านพระพุทธศาสนา  เนื่องจากเป็นเมืองของชาวไทใหญ่ ที่ส่วนใหญ่จะศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก  จึงทำให้มีวัดต่างๆมากมายกระจายอยู่ทั่วเมือง  ซึ่งปัจจุบันนับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมากราบไหว้สักการะวัดต่างๆ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน  อาทิ วัดพระธาตุดอยกองมู ซึ่งเป็นวัดที่ประดิษฐานพระธาตุอันเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองสามหมอก, วัดจองคำ หรือพระอารามหลวงวัดจองคำ วัดแรกของเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นวัดเก่าแก่ที่โดดเด่นหลังคาทรงประสาท 9 ชั้น, วัดจองกลาง ซึ่งภายในวิหารมีแท่นบูชาตั้งพระพุทธสิหิงค์จำลอง และมีที่น่าสนใจอื่นๆ เช่น ตุ๊กตา แกะสลักด้วยไม้เป็นรูปคนและสัตว์เกี่ยวกับพระเวสสันดรชาดก ฝีมือแกะสลักของช่างชาวพม่า อีกทั้งมีภาพวาดจิตรกรรมบนแผ่นกระจก เรื่องพระเวสสันดร, วัดหัวเวียง เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในกลางเมือง และเป็นที่ประดิษฐานของ”พระเจ้าพลาละแข่ง” หรือ “พระมหามุนี” พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแม่ฮ่องสอน และมักใช้เป็นที่จัดงานวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยใหญ่ตลอดปี

ดร.ศราวุฒิ  ศรีศกุน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร  เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยร่วมกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้เมืองแม่ฮ่องสอนไม่ใช่แค่เมืองผ่านไปยังอำเภอปาย จึงได้จัดกิจกรรม “ไหว้พระชมจันทร์ Midnight Safari (เส้นทาง เชียงใหม่ ปาย แม่ฮ่องสอน) 3 วัน 2 คืน” ชมความสวยสะดุดกับการเปิดไฟส่องสว่างอร่ามยามค่ำคืน ตื่นตาตื่นใจได้บุญ ขึ้นสู่จุดสูงสุดของเมืองตามหลักฮวงจุ้ยนมัสการพระธาตุคู่บ้านคู่เมือง วัดพระธาตุดอยมู ,วัดจองคำ จองกลาง ,พร้อมเดินซื้อของที่ระลึกที่ ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน โดยมีการประดับไฟ LED จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่งผลให้นักท่องเที่ยวสามารถชื่นชมความสวยงามของแสงไฟ และทำให้นักท่องเที่ยวต้องค้างที่แม่ฮ่องสอนเพิ่มอีก 1 คืนซึ่งจะส่งผลทำให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอนดีขึ้น โดยรูปแบบของการาจัดทำแพ็จเกจทัวร์ในครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวสามารถบินมาลงที่สนามบินเชียงใหม่ เข้ามาท่องเที่ยวที่อำเภอปายและเข้าสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอน กลุ่มเป้าหมายของกิจกรรมคือกลุ่มพุทธนิกชนนั่นเอง ผลจากการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นและสร้างกระแสการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ๆ ที่มีความเหมาะสมกับศักยภาพของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั่นเอง

โดยผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยว ได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  053- 920000  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230