สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

การประชุมพิจารณาโครงสร้าง กรอบอัตรากำลัง ในการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร

visibility 695  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200