สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

การประชุมพิจารณาโครงสร้าง กรอบอัตรากำลัง ในการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร

visibility 9,168  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230