สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประชุมร่วมกับคณะทำงานติดตามการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมทั้งประชุมกับผู้บริหาร ผอ.ฝ่าย หัวหน้างาน

visibility 4,243  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230