สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประชุมร่วมกับคณะทำงานติดตามการดำเนินงาน COVID-19และผู้บริหารประจำสัปดาห์

visibility 4,450  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230