สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดประชุมสำนักบริหารงานกลาง ครั้งที่ 2/2566

visibility 2,324


สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ได้ผลการประเมิน ITA 2564 คะแนน 91.92


Fatal error: Cannot redeclare thai_date_full_time() (previously declared in /srv/users/pda/apps/pinkanakorn/public/wp-content/themes/pda/thaidate.php:112) in /srv/users/pda/apps/pinkanakorn/public/wp-content/themes/pda/thaidate.php on line 112