สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจัดกิจกรรมแปรรูปใบไม้เป็นภาชนะใส่อาหาร ภายใต้โครงการพันธมิตรสีเขียว

visibility 5,636  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230